เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า |

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการถอนเงิน

นโยบายปฏิบัติสำหรับเอกสารยืนยัน

ในช่วงระยะเวลาระหว่างการเป็นลูกค้าของท่าน ท่านจะต้องทำการอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ที่อยู่อาศัย และวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้

ทางเราขอแนะนำให้ท่านอัปโหลดเอกสารเหล่านี้ก่อนโดยเร็วที่สุดเพื่อรับประสบการร์การเล่นเกมอย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวนการเล่นของท่าน

ตามลำดับนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากคุณ:

หลักฐานยืนยันตัวตน

เอกสารที่ยอมรับได้ ได้แก่ :

 • หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
 • ใบขับขี่
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ออกโดยรัฐบาล)

เอกสารการยืนยันตัวตนของท่านจะต้อง:

 • เป็นสี
 • ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
 • มีรูปถ่ายที่ชัดเจน
 • มีลายเซ็นต์
 • ไม่มีการตัดขอบ

หลักฐานยืนยันที่อยู่

เอกสารที่ทางเรายอมรับได้แก่:

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค(ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ)
 • หรืออีกทางคือ ใบแจ้งยอดธนาคาร

เอกสารแสดงที่อยู่ของคุณต้อง:

 • เป็นสี
 • ออกในนามของท่าน
 • รวมที่อยู่ของท่าน
 • เพิ่งออกภายใน 3 เดือนล่าสุด
 • แสดงโลโก้ของบริษัท/ธนาคาร

บัตรธนาคาร

หากท่านทำการเลือกที่จะฝากเงินด้วยบัตรธนาคาร ทางเราจะต้องขอสำเนาบัตรธนาคารจากท่าน โดยขั้นตอนนี้มีความจำเป็นเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งบัตรธนาคารที่ท่านใช้ หากท่านยังคงใช้บัตรเดิมก็จะไม่มีการทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้ง

โปรดจัดเตรียมดังต่อไปนี้:

หน้าบัตร

 • ต้องเป็นสี
 • เลขบัตรจะต้องแสดงให้เห็นเฉพาะเลข 4 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายของบัตรเท่านั้น
 • ครอบคลุมเลขกลาง 8 หลักของหมายเลขบัตร
 • ไม่มีการตัดขอบ

การส่งเอกสารมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ง่ายและท่านจำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียว โดยจะทำการอัปโหลดได้ผ่านส่วนของแคชเชียร์เมื่อทำการเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะมีการอัปโหลดเอกสารใหม่เฉพาะเมื่อท่านมีการใช้บัตรธนาคารใหม่ วิธีการชำระเงินใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (เช่น ที่อยู่ ชื่อ อื่นๆ)

เราจะทำการตรวจสอบเอกสารโดยเร็วที่สุดที่สามารถทำได้ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานานหากมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับการติดต่อจากเราภายใน 48 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

Chat Line