เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า | เนื่องจากไลน์ปลอมกำลังระบาด! เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับความเสียหาย โปรดรับข่าวสารและติดต่อ WinningKings ผ่าน Line@ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ @WinningKings (มี @ ด้วยนะจ้ะ) โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหรือไลน์ปลอมอื่นๆ ระวังอดได้โบนัสฟรีน้า |

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

45-MGA-N

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.4 แก้ไขข้อมูลล่าสุด 18/12/2023

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเก็บรักษาไว้อย่างดี

 

1. บทนำ

  1. เราเห็นว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นธรรม หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ หรือส่วนอื่นใดของบริการของเรา ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตัวคุณหรือผลประโยชน์ของทางเรา โปรดติดต่อเราผ่านเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางลิงก์ติดต่อในหน้าเว็บไซต์ พร้อมติดต่อที่ปรึกษากฎหมายของคุณ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต (ซึ่งมีการระบุไว้ด้านบนของคำว่า ‘ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน’ ซึ่งอยู่ด้านบน) จะถูกเรียกแทนด้วยคำว่า ‘เรา’, ‘พวกเรา’ หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน ส่วนคุณจะถูกเรียกแทนด้วยคำว่า ‘ลูกค้า’, ‘คุณ’, ‘ผู้ใช้’, ‘ผู้เล่น’ หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน
  2. โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ และอาจจะใช้เป็นหลักฐานตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  3. เราใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบ SSL เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมในระบบ ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะถือเป็นข้อมูลลับและจะไม่ถูกซื้อขายให้กับบุคคลที่สาม
  4. ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี หากคุณกาเครื่องหมายหน้าช่อง ‘ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข’ จะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจเนื้อหา ตกลงและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และเห็นชอบที่จะผูกพันตนกับสัญญานี้ทางกฎหมายร่วมกับเรา หากคุณไม่เห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คุณไม่ควรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หลังจากที่คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เราอาจจะดำเนินการตัดสิทธิ์ ปิดบัญชี และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณตามที่เราเห็นสมควร
  5. ในกรณีที่เราพบว่ามีชื่อบัญชีผู้ใช้งาน 2 บัญชีหรือมากกว่าที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยที่อยู่ internet protocol (“IP”) เดียวกัน, รูปแบบการใช้งานเหมือนกัน, ลักษณะการทำธุรกรรมคล้ายคลึงกัน, ใช้รายละเอียดธนาคารหรือที่อยู่ร่วมกัน, หรือเชื่อมโยงกันด้วยช่องทางอื่นๆ ที่ส่งผลให้บริการทางเว็บไซต์ของเรา ถูกคุณนำไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกตรวจพบและข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการทางเว็บไซต์ของเราแก่คุณ และระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีใดๆ ของคุณโดยทันที รวมไปถึงยกเลิกรายการธุรกรรมระหว่างบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกัน
  6. หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แต่เดิมเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเวอร์ชั่นที่ถูกแปล
  8. การเข้าร่วมในเกมเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณได้ตกลงว่าคุณไม่พบว่าบริการทางเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใดๆ ในเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม หรือน่าสงสัย และคุณยอมรับได้ว่าเราไม่สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือช่วยเหลือคุณในการตอบข้อคำถามทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฎหมายในการร่วมเดิมพันทางไกลได้
  9. ค่าธรรมเนียมและค่าปรับในเอกสารนี้อยู่ในรูปแบบเงินสกุล (“EUR”)
  10. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าคาสิโนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 10 AUD/CAD/CHF/EUR/GBP/USD, 100 DKK/NOK/SEK/ZAR, 700 RUB และจำนวนเงินถอนขั้นต่ำคือ 20 AUD/CAD/CHF/EUR/GBP/USD, 200 DKK/NOK/SEK/ZAR, 1400 RUB
  11. เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนในแง่ของอำนาจศาล
  12. เมื่อมีการระบุถึงเวลา จะอ้างถึงเวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนวิช (GMT) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  13. เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธการเดิมพัน
  14. คุณสามารถเล่นเฉพาะเกมที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Cognita Technologies จำกัด / Green Valley Games ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตการเล่มเกมระยะไกล ที่ออกให้โดยสำนักงานควบคุมการเล่นพนันประเทศมอลตา ซึ่งเกมอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาติภายใต้สัญญาอนุญาตการเล่มเกมระยะไกลนี้
  15. เกมที่สนับสนุนโดย Microgaming ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 8048/JAZ2016-024 ซึ่งออกให้โดยรัฐบาลกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์
  16. สำหรับโบนัสเงินฝากครั้งแรก / ข้อเสนอสมาชิกใหม่ ที่ได้ทำการโฆษณา จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบการลงทะเบียนบัญชี หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ระบบจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลบัญชีโดยอัติโนมัติ และระบบอาจตัดสินว่าบัญชีของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส ในกรณีที่บัญชีของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส ทางเราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งผลการตัดสินนี้หลังจากที่คุณสร้างบัญชีทันที
  17. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงินเดิมพันน้อยที่สุด / มากที่สุด ในคาสิโนของเรา
  18. ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เราอาจระงับความสามารถของผู้เล่นในการฝาก/ถอน/เล่นอันเป็นผลมาจากการตรวจสอบบัญชีลูกค้าที่จำเป็น เราอาจตรวจสอบตัวตนของผู้เล่น ประวัติส่วนตัว อาชีพ สถานะทางการเงิน/แหล่งที่มาของเงินทุนและ/หรือกิจกรรมการเล่นเกม ไม่ว่าในกรณีใด หลังจากการประเมินบัญชี/กิจกรรมของผู้เล่น มีข้อกังวลที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและ/หรือความปลอดภัยของผู้เล่นที่รับประกันการจำกัดบัญชีในทันทีจากการเล่นต่อไป เงินที่ฝากไว้ยังคงมีอยู่ในบัญชีจะสามารถถอนออกได้ และหรือคืนให้กับผู้เล่น (เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น) รวมถึงเงินที่ฝากไว้สำหรับโบนัสที่ใช้งานอยู่ในบัญชีด้วย
 1.  

2. ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการร่วมเล่นเกม

   1. คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายในขอบเขตอำนาจศาลของประเทศที่คุณรับชมเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยที่อายุขั้นต่ำตามกฎหมายในขอบเขตอำนาจศาลนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โปรดทราบว่าการทำการเดิมพันในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นผิดกฎหมาย

    • เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้เยาว์มาใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่บ่งบอกถึงอายุของคุณเมื่อใดก็ได้ หลักฐานที่เรายอมรับเพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์อายุของคุณ มีดังต่อไปนี้:

     • สำเนาพาสปอร์ต
     • สำเนาใบขับขี่ และ/หรือ
     • สำเนาบัตรประชาชน
   2. เฉพาะผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้เล่นการพนันเท่านั้นจึงจะสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินจริงของตนได้ หรือคุณสามารถเล่นในโหมดเงินจริง เราไม่อนุญาตให้ผู้เล่นจากสหราชอาณาจักร, กรีซ, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สิงคโปร์, อิหร่าน, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวีเนีย, เอสโตเนีย, โรมาเนีย, สาธารณรัฐไซปรัส, อิตาลี, อิสราเอล, ตุรกี, ชเลสวิก-โฮลชไตน์, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, เม็กซิโก สเปน รัสเซีย จีน ปากีสถาน ยูเครน เดนมาร์ก เบลเยียม บัลแกเรีย สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ ฝากเงินเข้าบัญชีเงินจริงของคุณ หรือคุณสามารถเล่นในโหมดเงินจริง
   3. การพนันทางไกลหรือการเดิมพันออนไลน์นั้น ผิดกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณรับทราบว่าคุณได้ตรวจสอบกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณแล้วว่าการเดิมพันออนไลน์นั้นไม่ผิดกฎหมาย
   4. ผู้เล่นจากสโลวาเกียไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมใดๆ ภายในส่วนคาสิโนสดของล็อบบี้
   5. หากคุณร่วมเล่นเกมหรือทำการเดิมพัน คุณรับทราบว่าคุณกำลังเล่นเกมหรือทำการเดิมพันตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของประเทศที่คุณรับชมเว็บไซต์นี้ และ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมและวิธีการนำไปใช้

  1. เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม และสิ่งที่เราทำกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย พร้อมเหตุผลของการแบ่งปัน
  2. เรามีสิทธิ์แบ่งปันข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมไว้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการเดิมพันกับหน่วยงานกำกับการดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงตำรวจ และหน่วยงานทางด้านกฎหมาย เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงและการทุจริตด้วยการฟอกเงิน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

4. ขอบเขตอำนาจของการอนุญาต

  1. เว็บไซต์นี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือการดาวน์โหลดที่สามารถทำผ่านเว็บไซต์นี้ หมายรวมถึงแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์สำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต, การดำเนินการใดๆ ในโปรแกรมนี้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตโดยเราหรือบุคคลที่สามซึ่งมีการนำเสนอให้คุณผ่านเว็บไซต์นี้ ให้เรียกว่า ซอฟท์แวร์
  2. เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟท์แวร์นี้ได้เพียงก็อปปี้เดียวเท่านั้น และใช้ได้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว
  3. คุณไม่อาจทำการขาย, ให้เช่า, ให้กู้ยืม, ถ่ายโอน หรือมอบอำนาจใดๆ ในซอฟท์แวร์นี้หรือกระทั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แบ่งแยก หรือกระทำการใดๆ อันบิดเบือนซอฟท์แวร์นี้ได้
  4. คุณไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในซอฟท์แวร์นี้ให้กับบุคคลที่สาม การกระทำอันมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ หรือการใช้ซอฟท์แวร์นี้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอื่นๆ นั้นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์นี้เท่านั้น
  5. คุณสามารถใช้ซอฟท์แวร์นี้ได้ “เทียบเท่า” กับระบบพื้นฐานและไม่เกี่ยวข้องกับการการันตีหรือระบุตัวตนไม่ว่ากรณีใดๆ คุณต้องรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาวน์โหลด และ/หรือ การใช้ซอฟท์แวร์และบริการของซอฟท์แวร์นี้
  6. คุณต้องรับทราบด้วยว่า การใช้ซอฟท์แวร์นี้ของคุณนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ซึ่งได้รับการยินยอม และ/หรือเป็นการใช้ซอฟท์แวร์ของคุณหรือของบุคคลที่สามได้

 

5. โหมดใช้เงินจริงและโหมดฝึกเล่น

  1. คุณสามารถเล่นเกมผ่านบริการทางเว็บไซต์ของเราได้ทั้ง “โหมดใช้เงินจริง” หรือ “โหมดฝึกเล่น”
  2. ในโหมดใช้เงินจริง คุณสามารถรับเงินและเสียเงินจริงได้ เมื่อคุณเล่นในโหมดใช้เงินจริง คุณจำเป็นต้องมีเงินอยู่ในบัญชีโบนัส หรือเงินนั้นสามารถมอบให้คุณผ่านบัญชีผู้ใช้ได้(หัวข้อนี้จะมีการอธิบายอย่างละเอียดในข้อ 5) สำหรับวิธีการนำเงินเข้าออกบัญชีผู้ใช้นั้น จะเป็นกระทำโดยวิธีการจำเพาะจากเรา บางครั้งจำนวนเงินจะถูกนำเข้าบัญชีโดยการโอนผ่านบัญชีจริง หรือเป็นการจ่ายเข้าบัญชีหลังจากได้รับการอนุญาตจากระบบจ่ายเงินเรียบร้อย สำหรับจำนวนขั้นต่ำและสูงสุดของแต่ละบัญชีผู้ใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการใช้จ่ายเงิน, วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี, และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งพิจารณาโดยเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอยืนยันว่าเราไม่ใช่ธนาคารและเงินของคุณนั้นไม่ได้อยู่ในการประกันของหน่วยงานรัฐ การจ่ายเงินเข้าและออกบัญชีของคุณ จะอิงจากสกุลเงินที่ระบุในระบบแคชเชียร์ทันทีและจะไม่มีการเก็บดอกเบี้ย การจ่ายเงินเข้าสู่บัญชีคุณนั้นต้องมาจากแหล่งอ้างอิงการจ่ายเงินซึ่งเป็นชื่อของคุณเท่านั้น
  3. ในโหมดฝึกเล่น จะไม่มีการใช้เงินจริง เงินที่ใช้ในการเล่นโหมดฝึกเล่นนั้น ไม่มีมูลค่าและเงินนั้นจะแยกออกจากเงินจริง เงินในเกมและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของเกม(เช่น โบนัสเกมและคะแนนโบนัสจากเกม) จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินจริงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นๆ ได้ หากพบว่าข้อเสนอพิเศษใดๆ จากโหมดฝึกเล่นได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้องไปยังโหมดใช้เงินจริง หากมีการชนะเกมใดๆ จากนั้น จะถูกระงับทั้งหมด หากคุณได้รับคำเตือนจากเกมว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอพิเศษใดๆ จากโหมดฝึกเล่นไปยังโหมดใช้เงินจริง คุณควรแจ้งให้เราทราบโดยทันที
  4. ไม่ควรเล่นโหมดใช้เงินจริงก่อนเล่นโหมดฝึกเล่น เราแนะนำว่าคุณควรเล่นในโหมดฝึกเล่นแล้วค่อยมาเล่นโหมดใช้เงินจริง
  5. คุณควรจะอ่านข้อกำหนดและกฎต่างๆ ของเกมจากเว็บไซต์ให้เข้าใจก่อนเล่นในโหมดใช้เงินจริง
  6. คุณควรทราบว่าการเดิมพันเสี่ยงต่อการเสียเงิน กรุณาใช้วิจารณญาณ
  7. RTP จะแสดงกฎของเกมภายในแต่ละเกมและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หาก RTP เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของคุณว่าจะเล่นเกมใดเราขอแนะนำให้ตรวจสอบกฎของเกมทุกครั้งที่คุณเล่น

 

6. บัญชีผู้ใช้

  1. ข้อมูลของคุณที่ลงทะเบียนไว้ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องใส่รายละเอียดที่ถูกต้อง ทั้งที่อยู่ปัจจุบันและอีเมลที่ติดต่อได้ในขั้นตอนของการสมัครบัญชี
  2. ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หมายความว่าบัญชีผู้ใช้จำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น รวมถึงละแวกบ้าน ครอบครัว ที่อยู่ละแวกบ้าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิตหรือคอมพิวเตอร์ที่แชร์การใช้ด้วยกัน(เช่นในห้องสมุด ที่ทำงาน ในหมู่พี่น้อง มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน เป็นต้น) รายละเอียดต่างๆ ในแต่ละบัญชีจะต้องไม่ซ้ำกัน หากพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีที่ใช้ข้อมูลซ้ำกัน การกระทำนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตและจะมีการเรียกร้องความเสียหายภายหลังด้วย
  3. หากพบว่ามีการโกงโดยการใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีและใช้ชื่อผู้ใช้อื่นมาเล่นเพื่อเก็บสะสมเงินโบนัส เราจะทำการระงับบัญชีนั้น เงินโบนัสจะถูกถอนออก บันทึกการชนะเกมจะถูกยกเลิก และการถอนเงินก็จะถูกยกเลิกเช่นกัน
  4. Aข้อมูลทั้งหมดที่คุณลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ จะต้องถูกต้องสมบูรณ์และไม่ขาดส่วนสำคัญใดๆ เรามีสิทธิ์ที่จะยืนยันข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าได้ในหลายทาง เช่น การส่งจดหมายการยืนยันตัวตนของคุณไปทางอีเมล ติดต่อกับคุณผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือไลฟ์แชท เป็นต้น หากพบว่าการยืนยันตัวตนระหว่างการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลใดๆ ต่อไป
  5. หากข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณต้องอัพเดทและส่งให้เราพิจารณาอนุมัติข้อมูลใหม่ทุกครั้ง
  6. หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถดูตัวเลือกของคุณได้โดยไปที่และเลือกตัวเลือกจากส่วนข้อจำกัดผู้เล่นของซอฟต์แวร์คาสิโน ในกรณีที่เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการระงับ/การปิด/การจำกัดบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับการติดการพนันที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทางอีเมลหลังจากวางตัวเลือก/ข้อจำกัดของคุณ โปรดทราบว่าขั้นตอนปิด/จำกัดบัญชีของคุณสามารถทำได้ทางออนไลน์เท่านั้น การแจ้งขอความช่วยเหลือจะถูกช่วยเหลือ แนะนำตามกระบวนการที่กำหนด 
  7. บัญชีผู้ใช้นั้นมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ:

   • ผู้ใช้สมัครเล่น : ผู้ใช้สมัครเล่นจะไม่สามารถใช้เงินจริง กองทุนที่ผู้เล่นนั้นใช้จะไม่มีมูลค่าจริง ซึ่งในการสมัครบัญชีนี้จะใช้แค่ชื่อ อีเมลและพาสเวิร์ดเท่านั้น
   • บัญชีโบนัส : บัญชีโบนัสจะไม่สามารถฝากเงินจริงได้ การสมัครจะใช้เพียงชื่อ อีเมล(ที่ติดต่อได้) ที่อยู่ รายละเอียดสำหรับการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีเท่านั้น
   • บัญชีผู้ใช้เงินจริง : ในการเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้เงินจริงนั้น จะต้องมีการฝากเงินเข้าบัญชีให้ถึงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และมีการลงทะเบียนข้อมูลที่ต้องการใหม่ โดยการฝากเงินขั้นต่ำนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  8. บัญชีผู้ใช้ของคุณจะเป็นสิทธิของคุณเท่านั้น คุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลในบัญชีของคุณให้แก่ผู้อื่น หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในบัญชีของคุณ คุณไม่ควรขาย ถ่ายโอน และ/หรือรับซื้อขายบัญชีผู้ใช้ให้/จากผู้อื่น
  9. การใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นถือเป็นจุดประสงค์ส่วนตัวของคุณ ดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทำซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของคุณด้วย หากมีบุคคลใดๆ ก็ตามที่เข้าระบบด้วยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของคุณ หรืออาจจะล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยการใช้ระบบไบโอเมตริกซ์ ซึ่งทางระบบเข้าใจว่าเป็นคุณ รวมถึงการเข้าใช้คำสั่งต่างๆ ในเว็บไซต์โดยใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของคุณ เราจะถือว่าเป็นส่วนที่คุณต้องรับผิดชอบด้วย
  10. เราไม่สามารถรับผิดชอบหากมีบุคคลที่สาม เข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ถูกต้อง และเราจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณเสียหายจากการกระทำของบุคคลที่สามนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเข้าสู่ระบบโดยใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ถูกต้อง เราจะถือว่านั่นคือคุณเอง
  11. คุณควรจะต้องระวังตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างไม่ถูกต้องด้วยตัวคุณเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ถูกต้องนั้น คุณควรแจ้งให้เราทราบทันที เพื่อให้เราได้ทำการตรวจสอบการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นๆของบัญชีคุณ ถ้าหากคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะอยู่ ขอแนะนำว่าไม่ควรให้คอมพิวเตอร์ช่วยจดจำรหัสผ่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ
  12. หากอยู่ในกรณีที่บัญชีโบนัสของคุณไม่สามารถฝากเงินเข้าได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่สร้างบัญชีนั้นๆ เงินจริง/เงินกองทุนโบนัสที่อยู่ในกองทุนของบัญชีจะถือว่าเป็นโมฆะทันที ดังนั้นคุณควรรีบนำเงินออกจากบัญชีไว้ก่อนเพื่อรักษาเงินนั้น
  13. บัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ใช่ธนาคาร การฝากเงินนั้นมีไว้เพื่อเป็นกองทุนสำหรับใช้เดิมพันเท่านั้น คุณสามารถฝากและถอนหลายๆ ครั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องให้จำนวนเงินในบัญชีมีค่าเท่ากับเงินเดิมพันที่ต้องการลงทุน หรืออาจจะวางเดิมพันไว้ในจำนวนที่น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของคุณได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณต้องการปิดบัญชี เรามีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า เพื่อเก็บค่าธรรมเนียม(ประมาณ 15% จากจำนวนเงินทั้งหมด)ได้
  14. สิ่งอำนวยความสะดวกในบัญชีมีไว้ให้คุณเท่านั้นเพื่อให้คุณสามารถวางเดิมพันหรือมีส่วนร่วมในเกมได้ หากคุณฝากหรือถอนเงินโดยไม่ได้เล่นจริงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องรับผิดชอบในการระงับบัญชีของคุณและสถานการณ์จะถูกสอบสวน ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกปิดอย่างถาวร
  15. คุณต้องตระหนักและเห็นด้วยว่าการเดิมพันมีความเสี่ยงที่จะทำให้คุณเสียเงิน และการเสียเงินทุกครั้งของคุณนั้นเกิดจากตัวคุณกระทำผ่านทางการให้บริการของเรา ซึ่งนั่นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง
  16. คุณต้องยืนยันว่าคุณจะไม่ใช้บัญชีของคุณ หรืออนุญาตให้ใครก็ตามเข้ามาใช้บัญชีของคุณผ่านการให้บริการของเราเพื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งผิดกฏหมาย รวมถึงการใช้บัญชีนี้จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการต้มตุ๋น หรือฟอกเงินตามคำนิยามของอำนาจศาลใดๆ หรือที่บัญญัติไว้ในกฏหมายหรืออำนาจศาลใดๆ ด้วย
  17. คุณต้องทราบว่าคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีที่ถูกระงับหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนได้ และไม่ว่าอย่างไรคุณไม่ต้องแจ้งเราว่าคุณกำลังเสพติดการเดิมพันนี้
  18. คุณต้องรับทราบว่าคุณไม่สามารถออกจากระบบในช่วงระหว่างการเล่นเกมใดๆ ผ่านการบริการของเราได้ หากเราตรวจพบด้วยวิธีการโดยเฉพาะของเราว่ามีการกระทำนั้น เราอาจจะระงับการใช้บริการของคุณทันที และ/หรือบล็อกบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งหากมีการบล็อกบัญชีในกรณีนี้ เราจะไม่รับรองว่ากองทุนที่อยู่ในบัญชีของคุณจะได้คืนหรือไม่
  19. คุณต้องรับทราบว่าคุณไม่อาจกระทำการหลอกลวง สมรู้ร่วมคิดกระทำความผิด ปรับปรุงระบบ หรือกระทำการใดๆ อันผิดกฎหมายร่วมกับบุคคลที่สาม ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
  20. คุณยอมรับว่าหากตามความเห็นของเรา หากมีการพยายามและ/หรือดำเนินการกิจกรรมที่น่าสงสัย ไม่เหมาะสม ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายผ่านการใช้บริการของเรา เราจะมีสิทธิ์ยุติและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณและยึดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ ผ่านบัญชีนั้น
  21. หากคุณพบว่ามีบัญชีผู้ใช้อื่น กระทำการเกี่ยวข้องกับบริการของเราได้แก่ การโกง, การจัดการหรือเข้าไปบิดเบือนการจัดการผลของเกมและเงินที่จ่ายออกจากเกม, สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นเพื่อโกงเกมของเรา, ใช้โปรแกรมสังเคราะห์อัจฉริยะกับเกมเรา, หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่คาดว่าจะเกิดอันตรายกับเกมของเรา ทั้งทางการเงินและทางอื่นๆ ด้วย คุณสามารถแชร์ข้อมูลนั้นกับเราได้ หากเราตรวจสอบแล้วพบหรือสงสัยว่าคุณปิดบังข้อมูลนั้นๆ และไม่ส่งต่อข้อมูลให้เรา เรามีสิทธิ์ระงับการใช้บริการของเรากับคุณ และอาจจะยึดกองทุนใดๆ ก็ตามของคุณผ่านบัญชีของคุณได้
  22. การแลกคะแนน VIP Points มาเป็นเงินสดนั้นจะทำได้กับลูกค้าที่สมัครลงทะเบียนไว้ก่อน 19/03/2017 เท่านั้น

 

7. การฝากเงินในเกม

  1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกอย่างจะแสดงให้คุณเห็นในช่องสถานะการจ่ายเงิน
  2. หลังจากฝากเงินเข้าเกมแล้ว คุณจะได้รับอีเมลการยืนยันการฝากเงินนั้นๆ เราแนะนำว่าคุณควรจะปริ้นท์อีเมลนั้นแล้วเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินเผื่อไว้ในกรณีที่ถูกระงับเพราะมีการเข้าใจผิดของระบบ และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในภายหลัง
  3. การฝากเงินทั้งหมดจะมีผลทันทีภายหลังจากมีการยืนยันเรียบร้อยจากระบบการจ่ายเงินแล้ว (ยกเว้นการฝากเงินผ่านระบบWire transfer) หลังจากฝากเงินแล้ว คุณสามารถเล่นเกมในโหมดใช้เงินจริงได้ทันที และโปรดทราบว่าการฝากเงินด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นผิดกฎหมาย
  4. โปรดทราบว่าเราอาจจะขอข้อมูลต่างๆ เช่น บัตรประชาชน บิลค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สถานะการใช้หรือสำเนาด้านหน้าและหลังบัตรเครดิตของคุณ ภายหลังจากการฝากเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  5. เรามีสิทธิ์ติดต่อคุณด้วยการพูดคุยเพื่อยืนยันการฝากเงินใดๆ ก็ได้
  6. เรามีสิทธิ์ระงับเงินรางวัลจากการชนะเกม หากชื่อของคุณนั้นไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตที่คุณใช้ ในกรณีนี้ เรามีสิทธิ์ร้องขอเอกสารที่จำเป็นจากผู้เล่นเพื่อทำให้เราสามารถทำการระบุตัวตนก่อนที่จะกระทำการอื่นๆ ต่อไปได้ ซึ่งการยืนยันตัวตนผู้เล่นนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำหากมีกระบวนการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินทุกครั้ง
  7. ผู้เล่นที่ใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการฝากเงิน จะต้องส่งสำเนาบัตรเครดิต, เอกสารระบุตัวตนของเจ้าของบัตรเครดิต และสมุดบัญชีของเจ้าของบัตรเครดิตนั้น และจะต้องส่งทางอีเมลตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ซึ่งฟอร์มนี้จะต้องมีลายเซ็นเรียบร้อยจากเจ้าของบัตรเครดิตและเจ้าของสมุดบัญชีด้วย
  8. เราจะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการ KYC เอง เมื่อคุณฝากเงิน
  9. ในการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนอาจจะต้องการเอกสารดังต่อไปนี้:

   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาใบขับขี่
   • สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิตที่ใช้ในการฝากเงิน(สามารถปกปิดหมายเลข 8 หลักตรงกลางไว้ได้)
   • สำเนาที่เป็นปัจจุบันของบิลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ชัดเจน
   • สถานะบัญชีธนาคาร
   • แบบฟอร์มการยืนยันการฝากเงินที่เซ็นชื่อเรียบร้อย
   • สถานะบัตรเครดิต(ที่แสดงให้เห็นว่ามีการฝากเงินเข้ามาทางเรา)
  10. หากคุณได้รับการร้องขอให้แสดงเอกสารดังอธิบายไว้ในส่วนที่ 6 ของข้อกำหนดนี้และคุณไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ บัญชีของคุณจะถูกระงับไว้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น
  11. การถอนเงินคืนที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม สามารถทำได้หรือเริ่มกระบวนการได้ด้วยตัวคุณเอง โปรดทราบไว้ด้วยว่า การจ่ายเงินและการฝากเงินต่างๆ ที่ทำโดยบัญชีของคุณซึ่งใช้/มาจากระบบจ่ายเงินนั้นจะไม่สามารถย้อนกลับกระบวนการ, ทำการยกเลิก, โต้แย้งกับระบบโดยไร้ซึ่งเหตุผลอันสมควร หรือการจ่ายย้อนกลับใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น เรามีสิทธิ์กระทำการต่างๆ ดังรายการนี้ หรือเรียกร้องให้คุณกระทำการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองอย่างเพียงพอสำหรับเราจากการโกงหรือการกระทำที่ผิดปกติต่างๆ:-
   1. คุณควรคืนเงินตามจำนวนที่เราต้องได้รับให้กับเราทันทีโดยไม่มีการผัดผ่อน และต้องจ่ายค่าชดเชยให้เราเกี่ยวกับรายการใดๆ ก็ตามที่คุณยังไม่ได้จ่ายให้เรา รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนเรียกคืนจำนวนเงินนั้นด้วย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณยังไม่ได้จ่าย;
   2. หากคุณเริ่มกระบวนการจ่ายค่าธรรมเนียมคืนด้วยตัวเอง เรามีสิทธิ์ปิดบัญชีของคุณและดำเนินการทางกฎหมายเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวคืนและยังสามารถเรียกค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยที่เราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังตำรวจได้ถ้าเราพบว่าคุณเล่นผิดกติกากับเรา
   3. เรามีสิทธิ์เรียกคืนจำนวนเงินทั้งหมดที่เราต้องได้รับ จากบัญชีเงินจริงของคุณด้วย
    การอ้างอิงจากกรณีต่างๆ และเหตุผลข้างต้น เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า
  12. เราอาจจะปรับยอดเงินของคุณให้เป็นศูนย์ หรือติดต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อให้คุณจ่ายหนี้ที่ค้างชำระกับเราในเวลาใดก็ได้
  13. ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกระบวนการฝากเงิน คุณอาจจะต้องเคลียร์ยอดเงินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นระหว่างกระบวนการนั้นทันที
  14. การฝากเงินเข้าบัญชีสามารถทำได้หลายวิธีดังรายการนี้ โปรดทำความเข้าใจว่าบางรายการไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ในบางประเทศ แต่คุณจะยังเห็นรายการนั้นอยู่ในซอฟท์แวร์ของคาสิโน กรุณาพิจารณาก่อนใช้บริการ รายการดังกล่าวได้แก่ บัตรเครดิต/เดบิต(Visa, Mastercard, Maestro/Switch/Solo), PayPal, Neteller Skrill, Payz, บริการโอนด่วน(Fast Bank Transfer), PaySafeCard, Sofort, การให้บริการด้านการเงินโดย Citadel, eKonto, TrustPay, Comgate, Webmoney, Click2Pay, ClickandBuy จากรายการดังกล่าว เรามีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม/เอาออก เงินฝากได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า

 

8. การถอนเงินออกจากบัญชี

  1. การถอนเงินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นมีบัญชีใช้เงินจริงแล้วเท่านั้น(เช่น เคยฝากเงินเข้าบัญชีสำเร็จครั้งหนึ่ง) จะต้องมีเงินจริงเพียงพอสำหรับการถอนและจะต้องผ่านการสมัครใช้โบนัสเรียบร้อยตามข้อกำหนดของการให้โบนัสมาแล้ว การถอนเงินจะใช้วิธีเดียวกันกับการฝากเงิน ยกเว้นว่าการฝากเงินด้วยวิธีนั้นจะไม่รองรับการถอนเงินเท่านั้น
  2. การถอนเงินจะกระทำการตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในตอนแรกโดยผู้เล่น หากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล จะถือว่าผลของการชนะเดิมพันนั้นเป็นโมฆะไป ซึ่งนี่ถือเป็นการลงโทษหรือเป็นการกระทำโดยเราอ้างอิงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข
  3. การให้รางวัลเมื่อชนะเดิมพันที่ผู้เล่นสามารถนำออกไปใช้ได้นั้น จำกัดอยู่ที่ €10,000 ทุกๆ 30 วัน ซึ่งรางวัลส่วนเกินจากนั้นจะมีการจ่ายเป็นรายเดือน €10,000 ทุกๆ 30 วันต่อไป และจำนวนเงินที่สามารถอนได้ต่อครั้งนั้นต้องไม่เกิน €5,000
  4. Fสำหรับการถอนเงินรางวัลจากการชนะเดิมพัน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเงินที่คุณเคยฝากไว้ในบัญชี จะต้องมีการส่งเอกสารยืนยันที่อยู่, เอกสารระบุตัวตนที่เหมาะสม, และเอกสารอื่นๆ ที่ทางเราอาจจะขอให้คุณส่งมาเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ (เอกสารเหล่านี้เรียกโดยย่อว่า “KYC”) สำหรับกรณีการถอนเงินมากกว่า €2,330 จะมีกระบวนการสำหรับรับรองความถูกต้องเพิ่มเติมอีกด้วย
  5. โปรดทราบว่า “เงินรางวัลชนะการเดิมพัน” นั้นคือเงินในจำนวนที่มากกว่าจำนวนทั้งหมดที่ผู้เล่นเคยฝากไว้ในบัญชีผู้ใช้ เงื่อนไขในการจ่ายเงินรางวัลชนะการเดิมพันนั้น จะไม่สามารถกระทำได้หากการรับและตรวจสอบเอกสารโดย KYC ที่เราต้องการและเอกสารป้องกันการฟอกเงิน (AML) นั้นไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้นหากมีเงินรางวัลชนะการเดิมพันก้อนใหญ่(€5000 ขึ้นไป) หรือรางวัลแจ็กพ็อต จะต้องใช้เวลานานสำหรับกระบวนการมอบรางวัลนั้น เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการชนะเกม(โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และจะต้องมีการเช็คข้อมูลทุกอย่างให้เสร็จก่อน
  6. ผู้เล่นอาจจะตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องก่อนถอนเงินได้เอง โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อมีการถอนเงินเกิดขึ้น ซึ่งการส่งเอกสารให้กับแคชเชียร์จะต้องเลือกช่องที่เขียนว่า ‘Upload ID’ ไว้เท่านั้น โดยเราจะไม่ยอมรับหากมีการส่งเอกสารทางอื่น
  7. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนเงินจากกองทุนใดๆ ก็ตามที่รวมเงินรางวัลชนะการเดิมพัน หากคุณยังมีโบนัสเหลืออยู่หรือคุณยังไม่ได้ทำการฝากเงินครั้งแรก โบสันที่ยังไม่ได้ใช้นั้นจะถูกหักออกไปจากการถอนเงินทันที
  8. เมื่อคุณส่งความต้องการ การถอนเงินมาแล้ว เราอาจจะต้องใช้เวลานานสำหรับการจ่ายเงินให้คุณผ่านวิธีการที่คุณได้เลือกไว้ อย่างไรก็ตาม เรามีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินให้คุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งระบุอยู่ในระบบแคชเชียร์ แม้ว่านั่นจะเป็นวิธีการที่คุณได้เลือกไว้หรือไม่ก็ตาม
  9. หากมีการฝากเงินโดยใช้วิธีการผ่านบัตรเครดิต การถอนเงินทุกกรณีแม้แต่จำนวนเงินขั้นต่ำก็จะจ่ายคืนทางบัตรเครดิตเท่าที่ทำได้ แต่หากเราฝากเงินให้คุณผ่านบัตรเครดิตไม่ได้ ก็จะมีการจ่ายเงินให้คุณผ่านทางช่องทางอื่นที่คุณได้เลือกไว้แทน
  10. หากมีการฝากเงินผ่านช่องทางบัญชีผู้ใช้วอลเล็ตออนไลน์ จำนวนเงินที่ฝากจะจ่ายคืนไปทางเดิม
  11. การจ่ายเงินใดๆ จากกองทุนของคุณ ซึ่งดำเนินการโดยเรา จะมีการเก็บธรรมเนียมย้อนหลังเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ Wire Transfer ซึ่งเราจะหักออกจากจำนวนเงินในบัญชีของคุณก่อนการถอนเงินออกไป ค่าธรรมเนียมย้อนหลังซึ่งหักออกเมื่อถอนเงินนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดังรายการ:

   1. Wire Transfer - ค่าธรรมเนียม €10.00* (เมื่อมีการถอนเงินมากกว่า €500 ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 
   2. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Visa, Maestro/Switch/Solo) – ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
   3. วอลเล็ตออนไลน์ (Payz, Skrill, Neteller, PayPal, PaySafeCard) - ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
    *การโอนเงินผ่าน Wire Transfer จะต้องมียอดไม่ต่ำกว่า €50 ยกเว้นการฝากเงินจะทำผ่านบริการโอนเงินใน e-banking ซึ่งขั้นต่ำนั้นอยู่ที่ €30 และค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ €2 (เมื่อทำการโอนเงินมากกว่า €500 ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  12. การโอนเงินระหว่างผู้เล่นด้วยกันนั้นถือเป็นโมฆะ
  13. เมื่อใดที่คุณยื่นคำร้องขอถอนเงิน คำร้องของคุณจะถูกพักไว้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืน(นับเวลาเป็น GMT) วันถัดไป หลังจากนั้นคำร้องขอของคุณจึงจะส่งผ่านไปหาแผนกบัญชีของเรา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการถอนเงินให้คุณได้ในวันทำการถัดไปหากว่าพวกเขาได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนแล้ว ในระหว่างนี้คุณสามารถปรับปรุงหรือตีกลับคำร้องขอในการถอนเงินได้ทุกเวลาจนกระทั่งกระบวนการสมบูรณ์ ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เงินของคุณจะถูกโอนไปยังบัญชีของคุณทันทีโดยไม่เกิดความล่าช้า
  14. ก่อนการถอนเงินจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด การเล่นเกมของคุณอาจจะถูกตรวจสอบเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไข/กฎการใช้โบนัส และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเกม หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกิดขึ้น หรือคุณมีบัญชีอื่นที่มีผลต่อการตรวจสอบเครื่องมือ/กระบวนการทำงานของเกม เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการถอนเงินใดๆ และ/หรือยึดเงินรางวัลชนะการเดิมพันและโบนัสคืนทั้งหมดได้ แม้จะมีข้อความแสดงความยินดีที่ชนะรางวัลการเดิมพันจากเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการชนะเดิมพันนั้นมีผลสิ้นสุดแล้ว และไม่ได้หมายความว่าแผนกบัญชีของเราได้ตรวจสอบกฎการใช้โบนัส/หาช่องโหว่ของข้อกำหนดนั้นแล้ว
  15. กระบวนการทำงานของเกม เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการถอนเงินใดๆ และ/หรือยึดเงินรางวัลชนะการเดิมพันและโบนัสคืนทั้งหมดได้ แม้จะมีข้อความแสดงความยินดีที่ชนะรางวัลการเดิมพันจากเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการชนะเดิมพันนั้นมีผลสิ้นสุดแล้ว และไม่ได้หมายความว่าแผนกบัญชีของเราได้ตรวจสอบกฎการใช้โบนัส/หาช่องโหว่ของข้อกำหนดนั้นแล้ว
  16. ในกรณีที่คุณเลือกยกเลิกคำร้องขอภายใน 3 วัน ซึ่งเป็นช่วงดำเนินการพอดี เงินของคุณจะกลับเข้าไปในบัญชีใช้เงินจริงของคุณโดยอัตโนมัติ
  17. ในกรณีที่คุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดในหัวข้อหลักข้อ 8 ได้ เรามีสิทธิ์ที่จะตีกลับคำร้องขอการถอนเงินของคุณกลับไปทางบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  18. เรามีสิทธิ์ที่จะเลื่อน และ/หรือหยุดการดำเนินการถอนเงินจนกว่าจะมีการสรุปยอดเงินฝากให้เรียบร้อย หรือเมื่อเราไม่ได้รับการฝากเงินเดิมพันภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่าการฝากเงินเพื่อเดิมพันนั้นไม่สามารถรับเข้าระบบได้ภายใน 24 ชั่วโมง เงินรางวัลที่ได้จากการชนะเดิมพันนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  19. ในกรณีที่การถอนเงินถูกปฏิเสธหรือไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลขาดหายไป เงินของสมาชิกจะถูกส่งคืนกลับไปยังยอดคงเหลือเงินจริงของคุณ ขอแนะนำให้สมาชิกให้ข้อมูลที่จำเป็นและดำเนินการส่งคำขอถอนเงินใหม่

 

9. โบนัส

  1. คุณควรทราบและเข้าใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับโปรโมชั่น, โบนัส และข้อเสนอพิเศษต่างๆ นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากการกลั่นกรองข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัส ซึ่งจะเป็นการกำหนดทั้งส่วนโปรโมชั่น, โบนัส และข้อเสนอพิเศษ โดยอาจจะมีข้อกำหนดเมื่อมีการเสนอโปรโมชั่น โบนัสและข้อเสนอพิเศษในภายหลัง Bonus policy

 

10. ความผิดพลาดของฟังก์ชั่น

  1. หากมีปัญหาทางเทคนิกเกิดขึ้นในระบบเกม/ข้อเสนอพิเศษ/โปรโมชั่นทำให้การจ่ายเงินรางวัล(หรือหน้าจอมีปัญหาทำให้เกิดผลการเล่นที่ผิดพลาด) แสดงผลว่ามีการจ่ายรางวัลมากกว่าที่ควรจะเป็น (เช่น การชนะเกม, ได้รางวัลโบนัส, แจ็กพ็อตแตก เป็นต้น) ส่งไปยังบัญชีของผู้เล่น เรามีสิทธิ์ที่จะโยกย้ายเงินในบัญชีทั้งหมด (หรือไม่จ่ายเงินรางวัลที่ผิดพลาดนั้น) ออกจากบัญชีที่มียอดเงินผิดพลาด หรือยกเลิกเงินรางวัลชนะเดิมพันใดๆ ก็ตามที่ใช้เงินจากยอดเงินที่ผิดพลาดนั้น
  2. หากเราตรวจพบว่าผู้เล่นมีการเล่นที่ไม่ปกติทางด้านเทคนิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเกม/ซอฟท์แวร์ ทั้งผู้เล่นกระทำเองหรือให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องนั้นกระทำให้ เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้รางวัลชนะเดิมพันนั้นและปิดบัญชีของผู้เล่นคนใดที่เกี่ยวข้องได้
  3. หากระบบเกิดการขัดข้อง การเดิมพันใดๆ ก็ตามถือเป็นโมฆะ
  4. หากเกิดเหตุการณ์ที่คุณหลุดจากเกมขณะมีการเดิมพัน ด้วยเหตุผลจากระบบเกมล้มเหลว เราจะคืนเงินที่คุณวางเดิมพันกลับเข้าไปในบัญชีของคุณ แต่ถ้าบัญชีของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้ เราจะคืนเงินให้คุณในช่องทางที่คุณยอมรับ
  5. หากคุณวางเงินเดิมพันลงไปในเกมใดเกมหนึ่งแล้วเกิดความผิดพลาดจากระบบสื่อสารหรือจากระบบของคอมพิวเตอร์คุณ ทำให้เกมนั้นๆ ถูกรบกวน เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าระบบของเราสามารถเชื่อมต่อกับคุณได้ และเมื่อคุณกลับมาเล่นเกมได้อีกครั้ง ระบบก็จะตั้งค่าไว้ให้คุณกลับมายังจุดเดิมก่อนที่เกมนั้นจะถูกรบกวนไป แต่หากระบบของเราไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ หลังจากที่คุณกลับมาเล่นเกมได้แล้ว ถ้าพบว่าเกมถูกรบกวนโดยระบบสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลว เราจะดำเนินการดังนี้ :
  1. เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมถูกรบกวนจริงๆ ; และ
  2. เราจะคืนเงินวางเดิมพันของคุณกลับคืนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 

11. การปรับปรุงระบบ

  1. เราอาจจะมีการปรับปรุงระบบการให้บริการชั่วคราวในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยเหตุผลส่วนตัวของเรา ซึ่งเราอาจจะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าในบางกรณี แต่เมื่อเราปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบเปิดให้บริการโดยเร็วที่สุด

 

12. การเปลี่ยนแปลง

  1. เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง นำออกหรือนำเข้าส่วนประกอบของเว็บไซต์หรือส่วนการให้บริการใดๆ ที่เราเคยเสนอไว้ ซึ่งจะมีผลต่อการให้บริการทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราอาจจะไม่แจ้งให้คุณทราบว่าคุณอาจเสียสิทธิ์ใดบ้าง ซึ่งกรณีนี้คุณไม่สามารถเคลมสิ่งที่เสียไปกับเราได้

 

13. สกุลเงิน

  1. สกุลเงินที่ใช้ได้กับการฝากเงิน ถอนเงินหรือการเล่นเกมกับเรา มีดังนี้ GBP, EUR, CHF, USD, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, ZAR และ RUB
  2. คุณสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณต้องการใช้ที่แคชเชียร์ในส่วนของคาสิโนได้ ก่อนจะทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน คุณจะได้ทราบจำนวนเงินที่คุณแลกได้ โดยคุณไม่สามารถแลกเงินแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เนื่องจากบัญชีผู้ใช้รองรับเงินแค่สกุลเดียวเท่านั้น
  3. หากบัญชีของคุณยังมีโบนัสที่ยังไม่ได้ใช้, ยังอยู่ในเกมที่เปิดค้างไว้ หรือมีคะแนน VIP points ที่ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนอยู่ คุณจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินในตอนนั้นได้

 

14. ซอฟท์แวร์สังเคราะห์อัจฉริยะ

  1. ในขณะที่ใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือ เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงแล้วว่าจะไม่ใช้ซอฟท์แวร์สังเคราะห์อัจฉริยะใดๆ (‘AI software’) เราสามารถตรวจสอบและป้องกันการใช้ AI software ที่ทำให้คุณได้เปรียบในเกมหรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เสมือนเป็นโปรแกรมโกงจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากเราตรวจพบ AI software ดังกล่าว และยืนยันโดยวิธีส่วนตัวได้ว่าการตรวจพบนั้นถูกต้อง เราจะระงับการใช้บัญชีของคุณและยกเลิกรางวัลชนะเดิมพันใดๆ ทันที

 

15. ระบบสุ่มตัวเลข

  1. คุณต้องยอมรับและเห็นด้วยว่าระบบสุ่มตัวเลขซึ่งใช้สำหรับสุ่มตัวเลขในกรณีต่างๆ จะต้องเชื่อมต่อกับการให้บริการของเราและบางครั้งตัวเลขที่โชว์บนซอฟท์แวร์(ที่ติดตั้งและทำเนินการโดยฮาร์ดแวร์ของคุณ) อาจจะไม่ตรงกันกับตัวเลขที่โชว์ในระบบของเรา ซึ่งในกรณีนี้คุณต้องยอมรับ(โดยดุษฎีและไม่มีข้ออ้างใดๆ ) ว่าผลการตัดสินของบริษัทเราถึอเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งคุณไม่สามารถโต้แย้งเกี่ยวกับการตัดสินของบริษัทเราได้

 

16. การเล่นที่ไม่ปกติและภาษาหยาบคาย

  1. เราจะไม่ทนต่อการเล่นที่ผิดปกติใดๆ หรือการใช้ภาษาหยาบคาย หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจซึ่งแล้วแต่ดุลพินิจของเราในการจำแนกกิริยาเหล่านี้เอง
  2. การกระทำที่เลวทรามหรือภาษาหยาบคายที่เราตรวจเจอหรือมีใครก็ตามส่งเรื่องมาทางเราแล้ว จนส่งผลให้เราต้องปรับปรุงระบบหรือทำให้สิทธิพิเศษของผู้เล่นนั้นหายไป หรืออาจจะมีมาตรการจัดการในแนวทางของเรา ซึ่งรวมถึงการปิดบัญชีผู้ใช้ซึ่งอาจจะไม่ใช่มาตรการที่ร้ายแรงที่สุด
  3. ผู้เล่นจะไม่สามารถลงทะเบียนหรือล็อกอินชื่อในการเล่นหรือยูสเซอร์เนมเป็นภาษาหยาบคายได้
  4. ผู้เล่นควรต้องทราบว่าหากคุณทำกิริยาและใช้คำพูดหยาบคายกับแผนกสนับสนุนลูกค้า คุณจะถูกรายงานเพื่อสอบสวนทันที

 

17. การติดตามผลของเว็บไซต์

  1. เราสามารถติดตามการใช้งานของเว็บไซต์รวมถึงผู้ใช้เว็บไซต์ได้ไม่ว่าเวลาใดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานตามข้อกำหนด และอาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลใดๆ ทั้งที่บันทึกไว้หรือข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้เว็บไซต์ ในกรณีดังนี้: (a) เมื่อมีคำสั่งเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายหรือเป็นคำร้องขอตามกฎหมายของรัฐ; (b) เมื่อการเข้าถึงนั้นๆ จำเป็นต่อการดำเนินงานต่อของเว็บไซต์; หรือ (c) เพื่อปกป้องสิทธิของเรา และ/หรือปกป้องทรัพย์สินของผู้ประกอบการร่วมกับเรา

 

18. บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งาน

  1. หากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือไม่ได้ล็อกอินเข้าบัญชีเป็นเวลา 90 วันติดต่อกัน บัญชีของบุคคลนั้นจะกลายเป็น “บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งาน” เราจะเก็บเงินจำนวน 5 EUR จากบัญชีนั้นเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรายเดือนเมื่อบัญชีนั้นถูกระงับการใช้อยู่ และค่าธรรมเนียมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเดือน
  2. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีจะถูกเก็บในวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 นับจากวันที่ล็อกอินวันสุดท้าย
  3. คะแนน VIP points จะต้องใช้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับรางวัลมา มิฉะนั้นจะถูกนำออกจากบัญชีของคุณ
  4. หากไม่มีการใช้เงินใดๆ ในบัญชีเป็นเวลา 30 เดือน เราจะส่งคืนเงินนั้นไปทางบัญชีเงินฝากของผู้เล่น แต่หากผู้เล่นไม่ได้แจ้งความจำนงใดๆ ไว้ จำนวนเงินนั้นจะกลายเป็นสิทธิ์ของ the Malta Gaming ทันที
  5. ผู้เล่นควรจะรับผิดชอบต่อเงินในบัญชีที่ไม่มีการใช้งานหรือบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวโดยการล็อกอินและส่งคำร้องขอถอนเงิน แต่ในกรณีที่บัญชีถูกบล็อกหรือถูกแทนที่ไปแล้ว ผู้เล่นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอเงินคืนเอง

 

19. เกมส์ที่ยังไม่สมบูรณ์

  1. หากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสูญหาย หรือ ยกเลิกเกมก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเล่นโหมดพิเศษในสล็อต หรือ ในะหว่างการเล่นเดี่ยวในแบล็คแจ็ค) คุณจะสามารถทำเกมให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยการกลับเข้าสู่ระบบและเปิดเกมที่เกี่ยวข้อง. หากคุณไม่ดำเนินการสิ่งนี้ภายใน 14 วัน เกมจะถูกปิด และการเดิมพันใด ๆ จะไม่ถูกส่งคืน และผลของการชนะที่อาจเกิดขึ้นจะถูกยกเลิก.
  2. หากไม่สามารถทำให้เกมเสร็จสมบูรณ์อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากระบบของพวกเรา เราจะขยายระยะเวลาในการเข้าระบบเพื่อทำเกมให้เสร็จสมบูรณ์ อ้างถึง 19.1 ถึง 30 วัน. หากพวกเราไม่ได้จัดการแก้ไขปัญหาภายใน 30 วัน การเดิมพันใด ๆ ของคุณจะถูกส่งกลับ.

 

20. การสนับสนุนลูกค้า

  1. เรามีบริการสำหรับสนับสนุนลูกค้าของเรา
  2. ผู้เล่นสามารถส่งอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำถามหรือข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตามมาที่แผนกสนับสนุนลูกค้าของเรา ซึ่งอีเมลที่ส่งมานั้นควรจะเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเรา และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ username ของบัญชีนั้นในจดหมายคำถามด้วย เรามีสิทธิ์ที่จะตรวจเช็คได้ว่าบุคคลที่ส่งอีเมลหาเรานั้นเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆ

 

21. ส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกม

  1. เราเชื่อว่าการจัดเตรียม “สภาพแวดล้อมสำหรับความบันเทิงที่ปลอดภัย” จะเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการดูแลลูกค้าของเรา การเดิมพันในสภาพแวดล้อมแบบนี้ จะทำให้คุณได้สัมผัสความตื่นเต้นและเพลิดเพลินใจไปกับประสบการณ์พิเศษสำหรับวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะ เราอยากให้คุณสนุกไปกับประสบการณ์นี้ และขอให้คุณเล่นอย่างมีสติและใช้เงินตามที่คุณมี เพราะในขณะที่คนส่วนใหญ่วางเดิมพันตามวิธีการของพวกเขาเองนั้น บางครั้งก็อาจจะก่อปัญหาขึ้นได้
  2. ขีดจำกัดของการฝากเงิน: เราแนะนำให้คุณตั้งค่าขีดจำกัดของการฝากเงินตามที่คุณต้องการได้ในส่วนแคชเชียร์ในซอฟท์แวร์ของเรา ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามช่วงเวลาดังนี้:
   • ขีดจำกัด/วัน
   • ขีดจำกัด/สัปดาห์
   • ขีดจำกัด/เดือน
    การลดจำนวนขีดจำกัดของการฝากเงินนั้นสามารถปรับปรุงได้ทันทีในบัญชีของคุณ แต่หาคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดในการฝากเงินนั้น จะมีผลใน 24 ชั่วโมงถัดมา ซึ่งคุณสามารถพิจารณาได้ในช่วงเวลานั้นว่า ขีดจำกัดที่ตั้งค่าใหม่เหมาะสมหรือไม่
  3. สิ่งอำนวยความสะดวกในการจำกัดการเล่น: โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้สามารถทำได้ทางออนไลน์เท่านั้น  การแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้ดำเนินการ ทางคุณจะได้รับการดำเนินการขั้นตอน วิธีในการดำเนินการ หากคุณต้องการจำกัดบัญชีของคุณเนื่องจากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับติดการพนัน โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณติดต่อเรา เราขอนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกภายในซอฟต์แวร์คาสิโนเพื่อช่วยคุณหากคุณรู้สึกว่าการพนันของคุณอยู่เหนือการควบคุมและคุณต้องการ จำกัด การเข้าถึงบัญชีของคุณ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจำกัดการเล่นของผู้เล่นจะมอบทางเลือกเพื่อยกเว้นตัวเลือกต่างๆตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 180 วัน คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้การยกเว้นมีผลเฉพาะกับบัญชีที่คุณยกเว้นหรือไม่หรือว่าควรมีผลกับบัญชีทั้งหมด (ปัจจุบัน/อนาคต) ในใบอนุญาตของเรา หากคุณต้องการกำหนดระยะเวลาที่นานขึ้นอีก โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าซึ่งสามารถจัดการให้คุณได้หลังจากได้เปิดใช้ ข้อจำกัด ของคุณแล้วหากคุณมีช่วงเวลาการยกเว้นที่ใช้งานอยู่และต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้เงื่อนไขลดความเคร่งครัดลงจะต้องใช้เวลารอ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยิ่นคำร้องขอ
   • ตัวเลือกในการจำกัดการเล่นของผู้เล่นเกิดขึ้นจากความตั้งใจร่วมกันจากเราและคุณ ตามนโยบายของเราในการปกป้องผู้ที่มีปัญหาการพนัน / การใช้จ่ายมากเกินไป หากคุณเลือกที่จะกันตัวเองออกจากบัญชีทั้งหมด (ในปัจจุบันและอนาคต) เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเข้าใช้งานบัญชีอีกหรือทำการสร้างบัญชีใหม่
   • ด้วยระบบการตรวจเช็คและป้องกันความปลอดภัยของเกมเรา ในขณะที่คุณถูกห้ามไม่ให้เข้าบัญชีตามโปรแกรมจำกัดการเล่นนั้น เราจะไม่ยอมรับหากคุณหรือบุคคลใดก็ตามเข้าเกมมาเพื่อเดิมพันโดยใช้บัญชีใดๆ ก็ตามในซอฟท์แวร์ของเรา ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ เงินรางวัลชนะเดิมพันทั้งหมดในช่วงนั้นๆ จะถือว่าเป็นโมฆะไป
  4. มีองค์กรมากมายที่สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการพนัน ซึ่งในเว็บไซต์ของเรานั้น จะมีหน่วยงานนี้ในส่วนของ Responsible Gaming ที่คุณติดต่อเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  5. ขีดจำกัดเงินฝากนั้น จะมีการตั้งค่าไว้ในแต่ละบัญชีต่างกัน หากคุณมีบัญชีผู้ใช้อื่นภายใต้การอนุญาตของเรา คุณจะต้องตั้งค่าขีดจำกัดการฝากเงินในแต่ละบัญชีด้วยตัวคุณเอง
  6. เมื่อคำร้องขอสำหรับจำกัดการเล่นได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะถูกริบโบนัสหรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากขีดจำกัดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ออกไปทั้งหมด เรามีสิทธิ์ที่จะย้ายเอา VIP points ออกและปรับเลเวล VIP ของคุณให้เป็นระดับต่ำสุดได้ด้วย
  7. การแจ้งเตือนสถานะเกม: คุณสามารถกำหนดจำนวนนาทีที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปขณะเล่นเกม แสดงระยะเวลาการเล่นเกม จำนวนเงินเดิมพัน และมูลค่าการจ่ายเงินของคุณ ในการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง คุณจะมีตัวเลือกว่าจะเล่นต่อหรือออกจากระบบคาสิโน
   คุณสามารถตั้งค่าตัวเตือนสถานะเกมได้ภายในพื้นที่ตัวของซอฟต์แวร์ของเรา สามารถตั้งการเตือนสถานะเกมในช่วงเวลาต่อไปนี้:
   • 15 นาที
   • 30 นาที
   • 45 นาที
   • 60 นาที 
  8. ตัวช่วยจำกัดเวลาคือเมื่อผ่านระยะเวลาที่กำหนดแล้ว คุณจะถูกให้ออกจากระบบอัตโนมัติ ซึ่งหากคุณอยากเข้าสู่ระบบอีกครั้ง คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าเอง

 

22. การส่งข้อร้องเรียน

  1. คุณยังสามารถยื่นคำร้องต่อ Malta Gaming Authority ; ที่อยู่: Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, หมายเลขโทรศัพท์: +356 2546 9000 การร้องเรียนถือเป็นรายงานที่รวมถึงแง่มุมใดๆ ของประสบการณ์การเล่นเกมของคุณที่อาจดำเนินการในลักษณะ ซึ่งไม่ปลอดภัย ยุติธรรม หรือโปร่งใส

 

23. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างของเรา

  1. ลูกจ้างของเรา, ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ, ผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่ หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง(เช่น คู่สมรส, พ่อแม่, หุ้นส่วน, ลูกหรือทายาท) ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือมีส่วนร่วมใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเกมนี้ทั้งสิ้น

 

24. ลิขสิทธิ์

  1. ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ รวมถึงตัวอักษร, เครื่องหมายการค้าและบริการ, กราฟิก, แอนิเมชั่น, วีดิโอ, เพลง, บันทึกเสียง, โลโก้, ไอค่อน และรูปภาพ (สิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์) คือทรัพย์สินของเรา
  2. ยกเว้นกรณีพิเศษแล้ว สื่อและสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ห้ามนำไปพิมพ์ซ้ำ จัดทำซ้ำ หรือใช้ในรูปแบบต่างๆ หากไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์นำส่วนที่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ ออกไป และห้ามใช้จนกว่าจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

25. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

  1. เว็บไซต์นี้อาจะมีไฮเปอร์ลิงก์ไปถึงเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินงานโดยบุคคลอื่นในบางครั้ง ซึ่งไฮเปอร์ลิงก์นี้จะปรากฏตามความสะดวกและการเลือกของคุณเท่านั้น เราจะไม่จัดการใดๆ ซึ่งรับผิดชอบต่อข้อมูลหน้าเว็บหรือการดำเนินการในเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งสิ้น

 

26. การระงับบัญชีและยกเลิกบัญชี

  1. หากเราสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เราอาจจะระงับการใช้บัญชีของคุณโดยแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
  2. เราอาจจะมีการพิจารณาโดยตัวเองในเหตุผลใดก็ได้ เพื่อจะยกเลิกบัญชีของคุณ ซึ่งหากเราทำเช่นนั้น คุณจะได้รับจดหมายเตือนและอธิบายก่อนการยกเลิกบัญชีนั้น
  3. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่ถูกบังคับให้ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้

 

27. การแจ้งเตือน

  1. การแจ้งเตือนใดๆ ที่เราส่งให้คุณจะส่งไปยังอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนเอาไว้ ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าอีเมลของคุณอัพเดทและเข้าถึงได้จริง
  2. ยกเว้นในกรณีพิเศษ การแจ้งเตือนหรือการติดต่อจากเรา (a) ต้องส่งถึงทันทีในวันที่ส่งออกไป หากส่งไปทางอีเมล และ (b) ใช้เวลา 5 วันทำการ หากส่งด้วยจดหมายลงทะเบียน
  3. หากหน่วยงานใดต้องการให้ใช้ที่อยู่พิเศษในการแจ้งเตือน กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การแจ้งเตือนใดๆ ก็ตามที่คุณส่งถึงเรา กรุณาส่งไปที่อีเมลของแผนกสนับสนุนลูกค้า ซึ่งหากคุณส่งอีเมลเป็นแบบตอบกลับการแจ้งเตือนต่างๆ ของเรา (เช่น แจ้งเตือนการฝากเงิน, อีเมลยืนยัน, อีเมลยืนยันโบนัส) จะไม่สามารถส่งถึงเราได้
  5. หากคุณสงสัย/สังเกตเห็นความผิดปกติในบัญชีของคุณไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม คุณสามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเราและหยุดเล่นจนกว่าปัญหาจะได้รับการจัดการและยืนยันว่าจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังคงเล่นก่อนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไข เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเพิ่มเติม และจะไม่มีการคืนเงินย้อนหลัง

 

28. กฎหมายคุ้มครอง

  1. ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ทั้งการตีความ, การดำเนินการ, การแสดงผล, หรือหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของพวกเขา จะได้รับการคุ้มครองและสอบสวนอย่างเคร่งครัดภายใต้ขอกำหนดของกฎหมายประเทศมอลต้า และอยู่ภายใต้อำนาจศาลของมอลต้าเท่านั้น

 

29. ขอบเขตการรับผิดชอบ

  1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการที่อุปกรณ์ของคุณไม่ทำงาน, การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว หรือการขัดข้องทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการส่งผ่านข้อมูล, เว็บไซต์หรือส่วนประกอบของเว็บหรือส่วนที่ไม่ได้ใช้งานหรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์, ส่วนที่ทำงานผิดพลาดหรือส่วนประกอบที่ถูกละเลย, ข้อมูลการคอร์รัปชั่นที่สูญหายไป, การติดต่อสื่อสารหรือต่อสายล้มเหลว, แม้ว่าความสูญเสียนั้นจะเกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังได้รับผลประโยชน์จากการบริการของเรา และความเสียหายหรือสูญเสียนั้นเกิดจากระบบของเราล้มเหลวเองก็ตาม ในกรณีนี้ ความรับผิดชอบของเราจะไม่ครอบคลุมถึงจำนวนเงินเดิมพันที่คุณวางไว้ในนามของบัญชีผู้ใช้ของคุณ แต่เพื่อเป็นการเคารพต่อการเดิมพันที่คุณวางไว้แล้ว เราอาจจะให้เงินชดเชยกับบัญชีของคุณ หากว่าความสูญเสียนั้นเกิดจากความล้มเหลวในระบบของเรา ซึ่งก็ต้องแล้วแต่กรณี
  2. เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการทำสัญญา, ละเมิดสิทธิ, การถูกเพิกเฉย, หรือในอีกทางหนึ่ง เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำตามข้อ 29, หรือทางใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง เมื่อบัญชีของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ เกิดความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษหรือเสียหายมากก็ตาม (รวมถึงการเสียหายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ[รวมถึงการไม่ได้รับรางวัล, ไม่ได้เข้าร่วมการชิงรางวัล], ธุรกิจขัดข้อง, ข้อมูลทางธุรกิจสูญหาย, ข้อมูลสูญหาย, ขาดสภาพคล่อง หรือชื่อเสียง หรืออื่นๆ เสียหาย) ซึ่งความเสียหายนั้นเกิดตอนที่ติดต่อหรือใช้เว็บไซต์หรือใช้บริการที่เสนอมากับเว็บไซต์ของเรา
  3. เนื้อความในข้อ 29.1 และ 29.4 เช่นขอบเขตการรับผิดชอบจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสียหายนั้นมาจากทางไหน, รวมทั้งการใช้หรือไม่ได้ใช้การบริการนี้ด้วยความตั้งใจ, การเข้าใช้บริการไม่ได้, ความเข้ากันไม่ได้ระหว่างระบบซอฟท์แวร์ของเราและซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้, หรือความเสียหายเกิดมาจากไหน หรือผลของซอฟท์แวร์มีผลเช่นไร, หรือเกิดจากการขัดข้องทางใด, การระงับ, หรือการยกเลิกบริการ(รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สาม), หรือการระงับบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้มีผลสูงสุดทางกฎหมาย
  4. ความรับผิดชอบของเราจะไม่ถูกจำกัดหรือยกเว้นในส่วนที่:

   • กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากความประมาทของเรา;/li>
   • การหลอกลวงหรือการหลอกให้เข้าใจบิดเบือนซึ่งเกิดจากเรา; หรือ
   • ความรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่หรือเป็นขีดจำกัดภายใต้กฎหมาย

 

30. การชดเชยค่าสินไหม

  1. ดังเนื้อความในข้อ 29 คุณต้องรับทราบและยอมรับผิดชอบต่อการดูแลของเราให้ปลอดภัยและการชดใช้เงินค่าสินไหมให้เรา จากการที่บุคคลที่สามได้แอบอ้างเอาไปทั้งทางที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงความรับผิดชอบใดๆ หรือการจ่ายคืนให้กับการร้องขอ, ความสูญเสีย, ความเสียหายจริง, คำฟ้องร้อง, การลงโทษ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตาม โดยในกรณีนี้ เราจะดำเนินการแจ้งเตือนคุณด้วยการเรียกร้อง, คำฟ้องร้อง หรือการกระทำอื่น.

 

31. ข้อกำหนดทั้งหมด, การปรับปรุงและการแก้ไข

  1. ข้อกำหนดก็คือข้อกำหนดทั้งหมดระหว่างผู้ที่เคารพต่อเนื้อหาทั้งหมดในที่นี้ และสิ่งที่มาแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าและข้อกำหนดชั่วคราวอื่นๆ, คำมั่นสัญญา และการติดต่อสื่อสาร, ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าระหว่างเราและคุณ
  2. การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดนี้จะมีการแจ้งเตือนไปยังคุณ และคุณจะต้องยอมรับการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะใช้บริการของเราต่อ หากในภายภาคหน้ามีการปรับปรุงใดที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคุณ คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ ทั้งนี้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณภายหลังจากการเผยแพร่ข้อกำหนดนี้บนเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าเป็นการยอมรับการปรับปรุงแก้ไขหรือรับเงื่อนไขใหม่นี้ไปโดยปริยาย

 

32. เกี่ยวกับความรุนแรง

  1. หากการดำเนินการใดๆ ในข้อตกลงนี้ถูกพบหรือถูกกล่าวหาว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผลโดยข้อห้ามใดๆ หรือภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลใดๆ, การค้นพบหรือการกล่าวหาดังกล่าวนี้ จะไม่มีผลต่อการดำเนินการใดๆ ในนี้ และข้อตกลงนี้จะสามารถดำเนินการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพต่อไป

 

33. การแบ่งแยกเงินในบัญชี

  1. เงินในบัญชีของผู้เล่นทุกคนจะถูกเก็บแยกไว้ในบัญชีส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่เราได้จากการทำธุรกิจและเงินของผู้เล่นจะได้รับการคุ้มครองจากการแอบอ้างของบุคคลที่สาม แม้กระทั่งเราประสบปัญหาล้มละลายก็ตาม สถาบันการเงินต่างๆ นั้นทราบดีว่า เราแยกเงินผู้เล่นกับเงินที่ได้จากการทำธุรกิจออกจากกันอยู่แล้ว และจะไม่เข้ามามีบทบาทหรือทำให้เกิดค่าธรรมเนียมใดๆ, หรือทำให้เกิดหนี้เพิ่ม, หักลบเงินในบัญชี หรือการอ้างเอาเงินใดๆ ของผู้เล่นจากบัญชีของผู้เล่น, หรือรวมเงินของผู้เล่นเข้ากับบัญชีและยอดหนี้ของเรา

 

34. รางวัลแจ็กพ็อต

  1. รางวัลแจ็กพ็อตทั้งหมดจะมีการแสดงไว้บนเว็บไซต์คาสิโนหรือในล็อบบี้ของคาสิโนเพื่อแสดงข้อมูลเท่านั้น จำนวนเงินในรางวัลแจ็กพ็อตใดๆ จะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่อเกมที่เกี่ยวข้องปล่อยออกมาให้เล่นเท่านั้น
  2. เมื่อรางวัลแจ็กพ็อตออกแล้วจะมีการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ แม้ว่าหน้าจอแสดงผลจะมีการรีเซ็ตสั้นๆ มาก่อนแล้วก็ตาม การแสดงผลของจำนวนเงินแจ็กพ็อตนั้นจะอ้างอิงถึงจำนวนเงินของช่วงเวลาที่ชนะนับตามเซิร์ฟเวอร์โดยไม่เกี่ยวข้องกันกับจำนวนที่แสดงไว้ในเกมแต่อย่างใด

 

35. การจ่ายภาษีเมื่อได้รับเงินรางวัล

  1. เมื่อมีการร้องขอจากศาล คุณจะต้องรับผิดชอบในการรายงานเงินรางวัลชนะเดิมพันและเสียภาษี และ/หรือค่าดำเนินการอื่นๆ ตามที่ศาลต้องการ

36. ปฏิบัติต้องห้ามใ

 1. ไม่อนุญาตให้มีการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและจะถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งาน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อป้องกันและตรวจจับผู้เล่นที่ทำผิดกฎข้อบังคับ และเพื่อระบุผู้เล่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องหากเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ต้องห้ามใดๆ และเราแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎข้อบังคับต่างๆ
 2. คุณตกลงว่าคุณจะไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต้องห้ามในรูปแบบใดๆ
 3.  หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณเข้าร่วมหรือเชื่อมโยงกับรูปแบบการกระทำที่ต้องห้าม (ทั้งที่ตรวจพบโดยเราหรือโดยพันธมิตรเกมของเราและซัพพลายเออร์อื่นๆ ของเรา) ของการฉ้อโกง การโกง และการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมการพนันและเกม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "วองกิ้ง" "การเดิมพันตรงข้าม" การนับไพ่ "คู่ที่สมบูรณ์แบบ" การนับไพ่เสือมังกร " Suited Tie " นับไพ่หรือเทคนิคการนับไพ่อื่นๆ) หรือ
 4. หากคุณได้วางเดิมพันและ/หรือเล่นเกมออนไลน์กับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์รายอื่น และถูกสงสัย (จากผลของการเล่นดังกล่าว) เทียบเท่ากับการปฏิบัติที่ต้องห้ามในบริการการพนันอื่นๆ เหล่านั้น หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
 5. เราขอสงวนสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ (และ/หรือบัญชีอื่นใดที่คุณถือไว้กับบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการ) ในการระงับยอดคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือกู้คืนจากจำนวนเงินฝาก จ่ายโบนัส หรือการชนะที่ได้รับผลกระทบหรือมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใด ๆ ในทางใดทางหนึ่ง สิทธิ์ที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายทั่วไป) ที่เราอาจมีต่อคุณ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรืออื่นๆ
Chat Line